Κείμενο δείγμα Κείμενο δείγμα...

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρουσιάζει πως η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, μέλος του Ομίλου Carlsberg, που εδρεύει στην Νέα Κηφισιά Αττικής, Ελαιών 59, ΤΚ 14564, με Α.Φ.Μ. 999188717, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών (η «Ολυμπιακή Ζυθοποιία»),  χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την χρήση αυτού του ιστοτόπου.

Με τη χρήση αυτού του Microsite («Microsite» ή «ιστότοπος»), η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, θα επεξεργαστεί τις πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της δικής σας εμπειρίας, την αξιολόγηση της χρήσης των στοιχείων και των λειτουργιών του ιστοτόπου και για λόγους εξατομίκευσης και στόχευσης μάρκετινγκ από την Ολυμπιακή Ζυθοποιία. Πληροφορίες για την χρήση των cookies θα βρείτε στην πολιτική cookies και στο cookie banner που εμφανίζεται κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο. Παρακαλούμε να διαβάσετε και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που υπάρχει στους όρους συμμετοχής του διαγωνισμού.

Συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται ανά περίπτωση τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με εσάς για λόγους λειτουργικότητας και βελτίωσης της εμπειρίας σας:

Ημερομηνία γέννησης, Γλώσσα, Συσκευή, Αναγνωριστικό cookie, Διεύθυνση IP, Ρύθμιση ζώνης ώρας, Τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης, Λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα, Αρχείο καταγραφής ιστού.

Eπιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται ορισμένα προσωπικά δεδομένα, που αφορούν εσάς ως χρήστη για σκοπούς μάρκετινγκ. Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία μέσω του ιστοτόπου μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα, όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο: Αναγνωριστικό cookie, γεωγραφική θέση, ώρα αλληλεπίδρασης, συχνότητα επισκέψεων στους ιστότοπους, αλληλεπίδραση με τον ιστότοπο, πληροφορίες από τη συμμετοχή σας στους διαγωνισμούς μας.

Σκοπός επεξεργασίας 

Σκοπός της επεξεργασίας των πιο πάνω αναφερομένων προσωπικών δεδομένων είναι (i) η βελτίωση της λειτουργικότητας και της εμπειρίας από τη χρήση του ιστοτόπου, και (ii) να προωθήσουμε τα προϊόντα μας μέσω διαδικτύου με τη χρήση των Cookies. Οι σκοποί βασίζονται στο νόμιμο συμφέρον της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας να παράγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας και να παρέχει την καλύτερη λειτουργικότητα και εμπειρία από τη χρήση του ιστοτόπου καθώς και στην συγκατάθεσή σας για τη χρήση ορισμένων Cookies όπως εμφανίζονται αντίστοιχα στο cookie banner.

Η επεξεργασία εκ μέρους της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας συμμορφώνεται με τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων και των απαιτήσεων ασφάλειας.

Δημοσίευση των πληροφοριών σε τρίτους

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία ενδέχεται να απαιτηθεί να μοιραστεί προσωπικά δεδομένα με τρίτους, προκειμένου να μας βοηθήσουν στην παροχή υπηρεσιών ή/και προϊόντων μας προς εσάς και για να διαχειριστούμε τον ιστότοπό μας. Εάν χρησιμοποιήσουμε τρίτο μέρος – προμηθευτή, ο οποίος θα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας θα προβούμε στις συμβατικές δεσμεύσεις που προβλέπει η νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Όταν μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα για τη διασφάλισή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία ενδέχεται να απαιτηθεί να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε αρμόδιους φορείς, προκειμένου να συμμορφωθεί με νομική υποχρέωση ή δικαστική εντολή.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Όταν ολοκληρωθεί ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τα προσωπικά αυτά δεδομένα διαγράφονται.

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τους κανόνες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, που η Ολυμπιακή Ζυθοποιία αποθηκεύει και επεξεργάζεται.

Δικαίωμα εναντίωσης. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα διόρθωσης και περιορισμού της επεξεργασίας. Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»). Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα φορητότητας. Δικαιούστε να αποκτήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και, αν είναι τεχνικά εφικτό, μπορείτε να ζητήσετε τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων απευθείας σε άλλη εταιρεία ή σε άλλο πρόσωπο, που ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.

Δικαίωμα εναντίωσης κατά του αποτελέσματος της αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Μπορείτε να ζητήσετε από την Ολυμπιακή Ζυθοποιία να μη λαμβάνει αποφάσεις βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, των προσωπικών σας δεδομένων, οι οποίες σας επηρεάζουν σημαντικά.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Εάν έχετε τυχόν παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Ολυμπιακή Ζυθοποιία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα προς «Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε.», Ελαιών 59, Νέα Κηφισιά 14564, Αττική, τηλ. +30 210 6675200, φαξ +30 210 210 6675297 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@olympicbrewery.gr